02.09.2014

Odbiór świadectw

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, którzy dopełnili formalności po odbiór świadectw ukończenia Studiów Podyplomowych Przygotowanie Pedgogiczne.

 

30.06.2014

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

ZAPROSZENIE

Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza wszystkich uczesników i beneficjentów projektu na Konferencję podsumowującą 4 letni projekt " Nowe kompetencje - Nowe mozliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych" dotyczącą  aktualnych trendów w turystyce, hotelarstwie i gastronomii.

 

29.04.2014

Rozliczenie praktyk

Przypominamy, iż zbliża się termin rozliczenia się grup 2T i 6B z dokumentacji dotyczącj praktyki pedagogicznej.

Prosimy pamiętać o terminowym złożeniu dokumentacji w biurze projektu.

 

Rekrutacja

REGULAMIN PROJEKTU - pobierz 


 

 OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE:

  1. W Projekcie 3.3.2 „Nowe kompetencje - nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych” mogą wziąć udział absolwenci studiów I lub II stopnia z zakresu turystyki, hotelarstwa lub gastronomii nie posiadający przygotowania pedagogicznego.
  2.  Preferowanymi kandydatami są osoby posiadający wykształcenie wyższe I lub II stopnia  z zakresu turystyki, hotelarstwa lub gastronomi dodatkowo zatrudnieni w branży turystycznej, hotelarskiej lub gastronomicznej (bez względu na formę zatrudnienia).
  3. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG) zapewnia równe szanse wszystkim uprawnionym
    do objęcia wsparciem. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wszystkich wymagań formalnych.
  4. O przyjęciu decyduje spełnienie kryteriów naboru oraz kolejność zgłoszeń nadesłanych drogą mailową (zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie w dniach 19.11.2012r. (od godz. 15:00) - 30.11.2012r. (do godz. 23:59). Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji w przypadku zgłoszeń zbyt małej liczby uczestników.
  5. W dniu 03.12.2012r. o godz. 15:00 na stronie www.pp.wsg.byd.pl  w zakładce "Rekrutacja" opublikowane zostaną listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista osób rezerwowych.  Wcześniej żadne informacje telefoniczne nie będą udzielane.
  6. W dniach 05.12.2012r. - 13.12.2012r. wszyscy zakwalifikowani zobowiązani będą dostarczyć komplety dokumentów w wersji papierowej oraz podpisać umowę o naukę na studiach podyplomowych i deklarację uczestnictwa w projekcie. O czym osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane stosownym mailem w dniu 03.12.2012r.
  7. Zgłoszenia należy przesłać w aktualnym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM (dostępnym poniżej), zapisanym w wersji WORD na adres pp@byd.pl  Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o dalszej procedurze rekrutacyjnej stosownym mailem w dniu 3.12.2012r. 
 
Zainteresowanych informujemy, że zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi UE w projekcie udział wziąć może:
- 200 absolwentów kierunków turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych (min. 45% kobiety)
- 100 absolwentów kierunków turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych pracujących w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej (min. 45% kobiety)
 
LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ LISTA OSÓB REZERWOWYCH:
 
 
Informujemy, że osoby, które znajdują się na liście rezerwowej  Bydgoszczy mogą skorzystać z wolnych miejsc w Toruniu i tam realizować projekt. Więcej informacji pod numerem telefonu: 52 567-07-07

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny !!!

KALENDARZ REKRUTACJI:

edycja termin realizacji zajęć grupy do których prowadzony jest nabór okres rekrutacji
I 10.2010r. - 12.2011r. Bydgoszcz, Słupsk, Inowrocław 09.08.2010r. - 19.09.2010r.
II 01.2011r. - 06.2012r. Bydgoszcz, Ełk 15.11.2010r. - 30.11.2010r.
III 10.2011r. - 12.2012r. Bydgoszcz, Słupsk, Inowrocław, Toruń 05.07.2011r. - 31.08.2011r.
IV 01.2012r. - 06.2013r. Bydgoszcz, 15.11.2011r. - 30.11.2011r.
V 10.2012r. - 12.2013r. Bydgoszcz, Słupsk, Ełk 02.07.2012r. - 20.07.2012r.
VI 01.2013r. - 06.2014r. Bydgoszcz, Toruń 19.11.2012r. - 30.11.2012r.

zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy do pobrania (tutaj)

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego