02.09.2014

Odbiór świadectw

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, którzy dopełnili formalności po odbiór świadectw ukończenia Studiów Podyplomowych Przygotowanie Pedgogiczne.

 

30.06.2014

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

ZAPROSZENIE

Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza wszystkich uczesników i beneficjentów projektu na Konferencję podsumowującą 4 letni projekt " Nowe kompetencje - Nowe mozliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych" dotyczącą  aktualnych trendów w turystyce, hotelarstwie i gastronomii.

 

29.04.2014

Rozliczenie praktyk

Przypominamy, iż zbliża się termin rozliczenia się grup 2T i 6B z dokumentacji dotyczącj praktyki pedagogicznej.

Prosimy pamiętać o terminowym złożeniu dokumentacji w biurze projektu.

 

Witamy

Serdecznie witamy na stronie internetowej projektu "Nowe kompetencje - nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych". Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach poddziałania 3.3.2. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w okresie: 01.07.2010r. - 30.09.2014r. w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Ełku, Słupsku i Toruniu. Łączna wartość dofinansowania wynosi: 3.102.546,47 zł.

                                                                             CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA !!!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego