Witamy | Przygotowanie Pedagogiczne

02.09.2014

Odbiór świadectw

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, którzy dopełnili formalności po odbiór świadectw ukończenia Studiów Podyplomowych Przygotowanie Pedgogiczne.

 

30.06.2014

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

ZAPROSZENIE

Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza wszystkich uczesników i beneficjentów projektu na Konferencję podsumowującą 4 letni projekt " Nowe kompetencje - Nowe mozliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych" dotyczącą  aktualnych trendów w turystyce, hotelarstwie i gastronomii.

 

29.04.2014

Rozliczenie praktyk

Przypominamy, iż zbliża się termin rozliczenia się grup 2T i 6B z dokumentacji dotyczącj praktyki pedagogicznej.

Prosimy pamiętać o terminowym złożeniu dokumentacji w biurze projektu.

 

Witamy

Serdecznie witamy na stronie internetowej projektu "Nowe kompetencje - nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych". Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach poddziałania 3.3.2. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w okresie: 01.07.2010r. - 30.09.2014r. w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Ełku, Słupsku i Toruniu. Łączna wartość dofinansowania wynosi: 3.102.546,47 zł.

                                                                             CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA !!!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego